04
dec

0

Har du lyst til at forske?

Stud.med. søges til forskningsår per 01/02/2016

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt der er finansieret – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Forskningsprojektet omhandler nye antidepressive behandlingsmetoder baseret på samspillet mellem inflammation og depression. Hovedparten af forskningsåret vil fokusere på at gennemføre et systematisk review og meta-analyse. Meta-analysen forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Derudover forventes tid til en introduktion til epidemiologisk forskning inklusive ”register-hands-on”. Der stiles efter tilstrækkelig tid til at kunne opnår medforfatterskab på en epidemiologisk artikel.

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.

For yderligere information, kontakt venligst læge, PhD-studerende Ole Köhler (karkoe@rm.dk), eller Senior forsker, læge, PhD Michael Eriksen Benros (benros@dadlnet.dk).