10
dec

0

Forskningsår indenfor hjernetumorer og social ulighed

Sted: Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Start: Vinter 2015/2016
Glioblastoma Multiforme er den hyppigste og mest ondartede hjernetumor hos voksne. Standardbehandling til patienter med ny diagnosticeret glioblastom er maximal kirurgisk fjernelse af tumor efterfulgt af strålebehandling og kemoterapi, men prognosen er fortsat meget dårlig, og median-overlevelsen er kun 14,5 måneder.

I 2008 lavede Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter en undersøgelse[1] af social ulighed blandt kræftpatienter, som bl.a. viste at der hos patienter med kræft i hjernen ses en overvægt af højtuddannede. På baggrund af denne rapport, vil vi lave et projekt om social ulighed hos patienter med glioblastom. Målet er at finde en eventuel sammenhæng mellem sociale faktorer og diagnose med glioblastom. Cancerregisterets underopdeling af CNS-tumorer er ikke helt pålidelig nok til dette formål, så projektet skal tage udgangspunkt i Strålebiologisk Laboratoriums kliniske database over histologisk verificerede glioblastompatienter.

Susanne Dalton, som er gruppeleder hos Kræftens Bekæmpelse på området ’social ulighed i kræft’, vil indgå i samarbejdet og være med til at vejlede projektet.

Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerforskning. Projektets varighed: 1 år.

Der vil i samarbejde med den studerende blive søgt et scholarstipendium.

 

Strålebiologisk Laboratorium:

Strålebiologisk Laboratorium er et eksperimentelt kræftforskningslaboratorium tilknyttet Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Laboratoriets primære fokus er hjernetumorer, herunder model-etablering, cancer-stamceller og angiogenese.

Laboratoriet har nær tilknytning til den kliniske dagligdag og forsøger at bygge bro mellem basalforskning og klinisk forskning for dermed at blive klogere på tumorernes molekylære biologi og introducere denne viden til gavn for patienterne.

Dertil kommer, at laboratoriet har et stort netværk bestående af nationale og internationale forskningsgrupper og mange års erfaring med speciale- og Ph.D. studerende.

Henvendelse:
Forskningschef, overlæge, dr. med Hans Skovgaard Poulsen

Telefon: 35 45 63 03

E-mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk

Hjemmeside: www.radiationbiology.dk

Seniorforsker, overlæge, Ph.D., Susanne Oksbjerg Dalton

Telefon 35 25 76 18; mobil 30 38 15 40

E-mail: sanne@cancer

[1] S. Oksbjerg Dalton et al. CANULI – Social Inequality in Cancer Incidence and Survival in Denmark. Eur J Cancer 2008; 44: 1933-2085