15
dec

0

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet søger scholarstipendiat til start d. 1. februar 2016

Jobbet

Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil som udgangspunkt være ansvarlig for at hjælpe til med igangværende projekter i forskningsenheden med fokus på oprettelse af en database, inklusion af patienter, og diverse andre opgaver. Endvidere vil man få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i databasen. Man vil være med i hele processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler.

Forskergruppen og projektet

Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én anden scholarstipendiat, én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere.

Fokus for projektet er levertransplantation og undersøgelse af galdevejskomplikationer, evt. i en skandinavisk kohorte. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Ansættelsen

Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå 2 publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning

Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til HCPommergaard@gmail.com inden d. 22/12-2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)

Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)

Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)