30
dec

0

Forskningsårsstuderende på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital 2016

Titel på projektet: Optimeret udredning af angina pectoris

Kort projektbeskrivelse: Angina pectoris er særdeles hyppigt, det rammer over 10% af befolkningen over 60 år. Der er internationalt rejst tvivl om de mest effektive udredningsforløb og hvilken betydning disse har for patienternes prognose, men der er begrænset viden baseret på klinisk praksis.

Kardiologisk afdeling Bispebjerg Frederiksberg har landets største optag af ambulante kardiologiske patienter. Vi benytter flere diagnostiske metoder, både funktionelle og anatomiske: arbejdstest med ekg, myokardiescintigrafi, stress-ekkokardiografi, CT-koronarangiografi og invasiv koronarangiografi.  Ved at koble eksisterende kliniske databaser og journaloplysninger med nationale registre skal projektet belyse klinisk praksis og fastlægge prædiktorer for hensigtsmæssige forløb og for god prognose. Vi forventer at forskningsprojektets resultater vil få konsekvenser for klinisk praksis.

Vi er allerede i gang med projektet. Første del udføres af en forskningsårs-studerende, som har været i gang siden august 2015. Du vil skulle varetage anden del og I skal arbejde tæt sammen. Du ansættes for 1 år.

Vi kan tilbyde:

 • Selvstændigt arbejde med eget projekt under vejledning af engagerede forskere og klinikere
 • Et aktivt og velfungerende forskningsmiljø med flere unge phd studerende og forskningsårsstuderende
 • Førsteforfatterskab på mindst én artikel
 • Vejledning til kandidatopgave, såfremt det ønskes
 • Deltagelse i konferencer og relevante kurser
 • Månedsløn på 10.000 Kr
 • Gode forhold: Egen PC og arbejdsplads
 • Samarbejde med en bred gruppe af speciallæger

Vi ser gerne at du:

 • Har overstået 1. semester af kandidatdelen
 • Er interesseret i kliniknær forskning og kardiologi
 • Er fleksibel, pligtopfyldende, engageret og god til at samarbejde
 • Er villig til at tage orlov fra studiet

Ansøgningsfrist: 20.1.2016

Stillingen tiltrædes snarest muligt efter 20.1.2016

Ansøgning (max 1 side), CV (max 1 side) samt karakterudskrift sendes til centerleder, professor Eva Prescott, mail: eva.irene.bossano.prescott@regionh.dk. Ved spørgsmål kontaktes Eva Prescott (tlf 22572614).