21
jan

0

Statistikkyndig studentermedhjælp søges til registerstudie om brugen af astmamedicin hos tidligt fødte

Neonatalklinikken, Rigshospitalet søger en studentermedhjælp med start 15. februar 2016 eller efter aftale.

Projektet omhandler brugen af astmamedicin hos børn, der er tidligt fødte, dvs. før uge 37. Man ved, disse børn hyppigere har behov for astmamedicin i barndommen, men nyere studier tyder på, at dette behov svinder ind med alderen. Studiet søger at bekræfte dette med registerdata fra Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen. Studiet forventes at have et longitudinelt design der følger børn fra 1995 og frem til nu. Data håndteres via Danmarks Statistiks servere, og der foreligger allerede alle nødvendige godkendelser og udtræk.

Studerende indenfor folkesundhedsvidenskab, medicin eller IT og sundhed opfordres til ansøge. Der forventes et vist kendskab indenfor følgende områder:
– statistik, inkl overlevelsesanalyser
– almindelige statistikprogrammer og helst SAS.
Det er ingen forudsætning at have forudgående kendskab til neonatologien eller astmabehandling, men en vis interesse for området vil være at foretrække.

Der vil i udgangspunktet vil tale om en projektbaseret stilling med 8 timers arbejde ugentligt. Projektet vil alt efter ansøgers kvalifikationer og interesser give mulighed for 1.- eller medforfatterskab på den resulterende artikel.

For yderligere informationer, mere detaljeret projektbeskrivelse eller anden relevant litteratur kontakt:
Læge, Anne Louise de Barros Damgaard: aldamgaard@me.com

Ansøgningsfrist er 11/02-2016 kl 17.00, samtaler vil blive afholdt den følgende uge.

Ansøgninger sendes til professor Gorm Greisen: gorm.greisen@regionh.dk