25
jan

0

Halvårs forskningsår på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Opslag

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsstipendiat med start 1. august 2016. Du vil få ansvar for et projekt, som består af en retrospektiv opgørelse af dødsårsager for patienter med tonsil eller tungerodskræft (også kendt som mundsvælg eller oropharynxcancer). Dvs. vi ønsker at undersøge hvad patienterne rent faktisk dør af (er det denne kræft? en anden kræft? medicinske lidelser? eller noget helt fjerde?). Derudover vil du blive tilknyttet andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid.

Projektet tager udgangspunkt i vores unikke samling af mundsvælgskræft på over 1500 patienter, og vi vil inden du starter have sørget for nødvendige tilladelser og godkendelser (datatilsyn, Sundhedsstyrelsen mv.).

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Gennemgang af journaler og patient registre (primære opgave)

Database indtastning og analyse

Litteratur søgning

Artikel skrivning

Statistik

Hvad får du ud af forløbet:

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn

Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne har vi allerede så der skal ikke søges om penge.

Krav
Medicinstuderende, der er på 5. semester eller derover kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. Bemærk ansættelsen er fuldtid (dvs 37 t/uge).

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2016. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV og studiekarakterer fremsendes til Ph.d.-studerende Christian Grønhøj (christian.groenhoej.larsen@regionh.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes evt på 35457650. Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald.