25
jan

0

Forskningshalvår i Anæstesiologisk Forskningsenhed; Herlev Hospital

Scholarstipendiat ledigt til medicinstuderende på kandidatdelen, der vil gennemføre et kvalitativt interview-studie af patienter med ankelfraktur, der bedøves med nerveblokade m.h.p. at afdække patienternes oplevelse af behandlingen.
Studiet skal gennemføres i efteråret 2016 i Anæstesiologisk afdelings forskningsenhed og udspringer fra et randomiseret klinisk kontrolleret studie, der varetages af en Ph.D-studerende.
Du vil modtage vejledning i forskningsmetode og interview teknik.
Studiet forventes at publiceres i internationalt tidskrift.
Stipendiatet er af 6 måneders varighed. Der søges lønmidler til forløbet.
Kort ansøgningsfrist: Torsdag den 4.02.2016
Henvendelse:
Suzanne Herling
Forskningsenheden 65N9
Anæstesiologisk Afdeling I
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Danmark

+ 45 38682124