16
feb

0

Har du lyst til at forske?

Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har to psykiatrisk projekter som vil egne sig til forskningsårsstuderende– vi mangler blot to Med.stud.er som synes det kunne være spændende.

Forskningsprojekter:

  1. ADHD: Forskningsprojektet undersøger personer med ADHD’s risiko for selvmordshandling.
  2. Spiseforstyrrelse: Her undersøges om personer med spiseforstyrrelser har højere risiko for selvmordshandlinger.

Studierne vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som førsteforfatter. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende. Vi har meget god erfaring med forskningsårsprojekter på afdelingen.

Vi vil i fælleskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af feb./marts 2016. Hvis bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til august 2016 eller evt. januar 2017.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Annette Erlangsen PhD, (annette.erlangsen@regionh.dk).