16
mar

0

Scholar-stipendiat for pædiatri-interesseret stud.med.

Vi søger en engageret medicinstuderende til et forskningsprojekt på Copenhagen Diabetes Research Center, som er en del af Børneafdelingen, Herlev Universitets Hospital. Projektvarighed 12 mdr. Projektet er finansieret. Start hurtigst muligt eller efter aftale. Projektet har til formål at undersøge om mikro-næringsstoffer under graviditeten og omkring fødsels-tidpunktet har betydning for senere udvikling af type 1 diabetes hos børn og unge. Du skal primært være med til at analysere og fortolke data i samarbejde med senior forskere/statistikker, og skrivning af videnskabelige artikler stilet til internationale tidsskrifter.

Ansøgningsfrist 01.04.16.

Ansøgningen sendes til:
Steffen Ullitz Thorsen, læge & ph.d.-studerende
E-mail: s.u.thorsen@gmail.com
Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.
Spørgsmål kan besvares på tlf. 22 28 89 95 eller via e-mail.