21
mar

0

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital

Kardiologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger en medicinstuderende der har afsluttet 8. semester eller senere med ønske om at gennemføre et fuldtids etårigt Prægraduat forskningsprojekt.

Vi søger en studerende som er interesseret i at arbejde målrettet med forskning inden for det kardiologiske område omfattende blandt andet databasestudier, Holter monitorering og arytmier.
Du vil blive tilknyttet forskerenheden Kardiologisk afdeling bygning 67, hvor der er flere andre medicin- og Ph.d. studerende. Du vil blive tildelt egen kontorplads og computer.

Du vil i forbindelse med dit forskningsår blive oplært i:

• Forskningsmetodik
• Statistik
• Artikelskrivning

Du vil ved derudover ved indskrivning som forskningsårsstuderende have mulighed for at søge kurser på Ph.d.-skolen, deltage i relevante kongresser og undervisning.

Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt og i et team, har gåpåmod og lyst til at dedikere dig et specifikt fagområde. Målet med forskningsåret er at den studerende bliver publiceret i relevant internationalt tidsskrift. Der vil derudover være mulighed for at benytte forskningsårsopgaven som kandidatspeciale.

Løn: Midler er søgt og den studerende vil blive aflønnet med løn efter overenskomst sv.t. 10.000 kr pr. Måned. Det er således ikke nødvendigt at søge egne midler.

Kort motiveret ansøgning samt CV bedes sendt elektronisk til Overlæge Ahmad Sajadieh, som ligeledes vil være hovedvejleder på projektet asajadieh@yahoo.com

Frist for ansøgning: 30 april 2016
Start på forskningsår: Efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt medio maj 2016