29
mar

0

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2016

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød hos unge. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu en forskningsårsstuderende til et projekt omhandlende årsager til pludselig hjertedød og eventuelle forandringer over en tiårig periode (2000-2010). Projektet er unikt og af stor klinisk relevans.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere. Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 01-05-2016. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men regner med start ca. 01-09-2016. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede og vil få mulighed for at tale med andre forskningsårsstuderende aktuelt tilknyttet gruppen.

Med venlig hilsen

Jacob Tfelt-Hansen
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med.

Thomas Hadberg Lynge
Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com