29
mar

0

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Til forskningsår og kandidatopgave søges en forskningsinteresseret skolarstipendiat med opstart mellem 1/5 og 1/8).
Stipendiaten skal arbejde med forskningsprojektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Projektet foregår på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et randomiseret studie, hvor i alt 205 ældre borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående af kosttilskud kombineret med tung styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. Undervejs måles bl.a. på muskelmasse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammensætning, fødeindtag, blodtryk samt div. blodprøver, herunder plasmalipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et solidt flow af forsøgspersoner.
Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere potentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil naturligvis være lægefaglig opbakning fra – og sparring med – vores forskerteam.
Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et førsteforfatterskab.
Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicinstudiet, og vi vægter, foruden din personlighed, klinisk erfaring samt højt semestertrin.

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet ansøgning samt CV til

Lars Holm
Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
larsh@sund.ku.dk

Ansøgningsfrist er 24/4-2016