06
apr

0

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet søger scholarstipendiat til start d. 1. september 2016

Jobbet
Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler. En af hovedopgaverne er, at være ansvarlig for at hjælpe til med igangværende projekter i forskningsenheden med fokus på oprettelse af en database og koordination af igangværende studier, som man bruger i sit eget projekt.

Forskergruppen og projektet
Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt netværk med andre skolarstipendiater på afdelingen.
Fokus for projektet er levertransplantation. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Ansættelsen
Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til hcpommergaard@gmail.com inden d. 1/6-2016.  Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:
Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)

Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)

Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)