23
apr

0

Skolarstipendiater til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital

Forskningsinteresserede medicinstuderende, der ønsker at arbejde med epidemiologiske projekter i et prægraduat forskningsår, søges. Vi har to mulige projekter:

– Sammenhængen mellem D-vitaminstatus og fertilitet
– Gestationsalderens betydning for barnets senere neuropsykologiske udvikling

Vi ansøger fonde og forventer at tilbyde fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i 12 mdr. Vi ønsker at påbegynde fondsansøgning nu, hvorfor interessetilkendegivelser ønskes hurtigst muligt.

Det forventes at der udarbejdes 1-2 publikationer.

Opstart: Afhængigt af mulighed.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Ansøger bør være på kandidatdelen af medicinstudiet. Der lægges vægt på karaktergennemsnit. Interesse for at arbejde med epidemiologi og data vil være en fordel.

Send venligst begrundet interessetilkendegivelse, CV og karakterudskrift snarest muligt til

Ulrik Schiøler Kesmodel (ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk)
Klinisk professor, overlæge
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Herlev Hospital