26
apr

0

Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret.

Du vil deltage aktivt i gruppen med ansvar for dit eget projekt, samt arbejde tæt sammen med gruppens og afdelingens øvrige forskere. Du bliver forfatter på de projekter du deltager i hvor forfatterskabskriterier opfyldes. Der vil være mulighed for deltagelse i artikelskrivningskurser samt andre relevante kurser for dit projekt. Der vil desuden være mulighed for at præsentere dine studier på nationale og evt. internationale konferencer.

Projektet er tilknyttet ECV-gruppen (esophagus, cardia, ventrikel) ledet af overlæge, professor Dr.med. Lars Bo Svendsen og vil bl.a. omhandle perfusionsvurdering og mikrocirkulation med deltagelse i både dyreforsøg og kliniske studier.

Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt (efter gældende aftale), ansættelsesstart 1.9.16, varighed 12 mdr.

Du er

  • Medicinstuderende på kandidatdelen
  • Interesseret i kirurgi
  • Struktureret, flittig og forskningsivrig
  • Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning:

CV og kort ansøgning sendes til 1.reservelæge, Ph.d. studerende Nikolaj Nerup på nikolajnerup@gmail.com. Yderligere oplysninger kan også fås her eller på 60640610.

Ansøgningsfrist 1.5.16