16
maj

0

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt i urologi/gynækologi/neurologi til efteråret

Vi søger en medicinstuderende til et prægraduat forsknings(halv)år med start d. 01.08.2016. Projektet har til formål at undersøge effekten af botox blæreinjektioner til patienter med en neurogen blæredysfunktion som følge af en rygmarvsskade eller multipel sklerose. Projektet er baseret på journalgennemgang og analyse af urodynamiske kurver for ca. 400 patienter som har modtaget botox blæreinjektioner i perioden 2000 – 2016. Projektbeskrivelsen og godkendelser af projektet foreligger.

Det forventes at du vil blive førsteforfatter til en publikation, som du vil kunne bruge til en kandidatopgave. Desuden vil der være mulighed for 1-2 medforfatterskaber, såfremt forfatterskabskriterierne opfyldes.

Der vil være mulighed for at få en arbejdsplads på enten Urologisk afdeling, Rigshospitalet, eller på Herlev Hospital, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, i et forskningshus bestående af 8 ph.d. studerende og 1 forskningsårsstuderende.

På projektet er tilknyttet følgende vejledere:

  • Professor Fin Biering-Sørensen, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • Ledende overlæge Per Bagi, Urologisk Klinik, Rigshospitalet.
  • Overlæge Niels Klarskov, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital.
  • Ph.d. studerende Marlene Elmelund, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital

Lønnen er finansieret og vil være 10.000 kr. pr måned.

Vi søger en medicinstuderende som:

  • Har bestået 8. semester
  • Har interesse for urologi / gynækologi / neurologi
  • Er ansvarlig, selvstændig og interesseret i forskning
  • Ønsker at holde min. 6 mdr. forskningsorlov, dog optimalt 1 år

 

Send en motiveret ansøgning (max 1 side), kort CV samt karakterudskrift til:

Ph.d. studerende Marlene Elmelund: marlene.elmelund@regionh.dk – Tlf. 22349505

Ansøgningsfrist: 1. juni