05
jun

0

Barndomstraumer og risikoen for allergi og astma – et forskningsårsprojekt

Forekomsten af allergi har været stigende de seneste 50 år, og 25% af befolkningen har i dag en allergisk sygdom. Traumatiserende oplevelser i barndommen som børnemishandling, forældres skilsmisse og forældres død er forbundet med ikke blot mentalt helbred, men også ens fysiske helbred senere i livet. I dette projekt skal du ved brug af danske sundhedsregistre undersøge om der er en sammenhæng mellem traumatiserende oplevelser i barndommen og udviklingen af astma og allergi. Studiet vil kunne danne baggrund for nye muligheder og initiativer for forebyggelse og behandling af allergiske sygdomme.

Projektet starter 1. september og forventes at tage et år

Ansøgningsfrist 18. juni 2106

Projektet er finansieret

Kontakt:
Jens Peter Bonde, professor, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, BBH. Jens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dk
Vivi Schlünssen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København. vis@nrcwe.dk