05
jun

0

ER DU INTERESSERET I OFTALMOSKOPI?

Vi vil gerne invitere dig til et læringsstudium hvor du får mulighed for at lære at oftalmoskopere.

oftal

Baggrund
Med oftalmoskopet kan man undersøge øjets nethinde, hvilket bruges til hurtig diagnostik af livsfarlige og synstruende sygdomme. Færdigheden er aktuelt blandt de værst beherskede færdigheder blandt yngre læger, men er vigtig at mestre som læge, og bruges i akutmodtagelser, på sygehusafdelinger og i almen praksis.

Formål
Når du deltager i projektet skal du oftalmoskopere på en simulationsmaskine.
Hvad får du ud af det?
– Erfaring med oftalmoskopi og feedback på din træning.
– Det vil ruste dig til eksaminer på medicinstudiet og til patienterne senere i lægelivet.
– Alle deltagere vil få et diplom for deres deltagelse.

Sted
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, CAMES, Region Hovedstaden. Teilumbygningen 1. sal, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tid
Træningen er fordelt over to dage hvor du hver gang træner 1-2 timer.

Krav
Vi skal bruge både medicinstuderende og KBU-læger til studiet.
1) Medicinstuderende: Du har bestået 7. semester og er endnu ikke påbegyndt 11. semester.
2) KBU-læger: Du er aktuelt i gang med / har afsluttet 12. semester men har endnu ikke afsluttet din KBU.

Deltagerne til forsøget bliver inkluderet efter først-til-mølle princippet.

Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte undertegnede:

Projektansvarlig
Stud.Med. Nanna Jo Borgersen
Najb@regionsjaelland.dk
Tlf: 60180771