08
jun

0

To 1-årige skolarstipendiater ved Rigshopitalets Børnekræft Laboratorium (Bonkolab).

Der opslås to etårige skolar- stillinger med start pr. 1. august. 2016 eller snarest derefter. Begge stillinger omfatter delvis eget forsknings-projekt samt delvis indgåelse i større projekter, du vil således prøve at arbejde i forskellige faser i et forskningsprojekt. Projekterne omfatter hhv. 1) psykosociale senfølger hos unge der har haft kræft i barnealderen og 2) metaboliske bivirkninger hos børn og unge, der har leukæmi i barnealderen.

Hvert år rammes ca. 200 børn under 18 år af kræft, heraf ca. 25% med leukæmi. Mere end 80 % af disse patienter bliver helbredt men mange af patienterne vil være belastede af fysiske, psykiske eller sociale senfølger til deres tidligere kræftbehandling. For nogle af patienterne kan de psykosociale senfølger være sekundære til hjerneskader pga. kirurgi, kemoterapi eller strålebehandling.

I de to 1-årige forskningsprojekter ønsker vi dels en litterær gennemgang, samt indsamling og analyse af data.  Derudover vil du bidrage til større forskningsprojekter med dataindsamling og dataregistrering mm. samt indgå i dagligdagen på Bonkolab.

Kontaktoplysninger:

Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til Projektleder Hanne Bækgaard eller Pernille Mogensen, Bonkolab 5704, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø eller på mail og skal være modtaget senest d. 27/6 2016 kl 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted hurtigst mulig efter deadline.  Spørgsmål kan rettes til pernille.rudebeck.mogensen.01@regionh.dk Tlf 35 45 70 93.