09
jun

0

Prægraduat forskningsår ved Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår. Stillingen er fuldt finansieret.

Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma. Det aktuelle projekt handler om validering af en genekspressions profil til karakterisering af patienter med svær astma. Datamaterialet kommer fra en allerede igangværende undersøgelse omhandlende svær astma, hvor du vil tage del i patientundersøgelser. Der er således tale om et studie, med stor klinisk relevans.

Ansættelsen indebærer desuden et ca. 2 måneders ophold i Newcastle, Australien i foråret 2017.

Om dine opgaver:

  • Du vil få dit eget område i et eksisterende forskningsprojekt.
  • I første fase skal du arbejde klinisk (se patienter med astma).
  • Anden fase består laboratorie undersøgelser under kyndig vejledning med validering af gen ekspressionsprofil på de indsamlede patientprøver. Det kommer formentligt til at foregå på Hunter Medical Research Institute, Newcastle, Australien, hvorfor du må påregne et ca. 2 måneders ophold der i foråret 2017.
  • Sidste fase er analyse og artikelskrivning, evt. kandidatopgave. Vi sigter efter, at alle forskningsårsstuderende får udgivet deres data i et internationalt tidsskrift.

Krav til dig:

  • Medicinstuderende, helst på kandidatdelen af studiet.
  • Interesse for at prøve kræfter med forskning.
  • Kunne starte 1. september 2016.
  • Der er stor opbakning undervejs, men selvstændighed og gåpåmod vil være en stor fordel.

Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte den projektansvarlige læge, ph.d.-studerende Anna von Bülow på anna.von.buelow@regionh.dk.  Skriv gerne en kort beskrivelse af dig selv.

Ansøgningsfrist slut juni. Efterfølgende holdes samtaler.

Overordnet projektansvar: Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. & Vibeke Backer, professor, overlæge, dr.med.

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 5. Tværvej, Indgang 66, 2400 København NV