17
jun

0

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.

Vi søger 1 scholar med interesse for mave-tarm sygdomme, til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden. Start 1. september 2016. Varighed 6-12 måneder.

Projektet
Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 endoskopiske procedurer om året. Det prægraduate projekt omhandler betydningen af endoskopisk ultralyd for diagnose og karakterisering af kronisk pankreatit.

Vi tilbyder i den forbindelse:
• Ansvar for et prospektivt kontrolleret studie
• Mulighed for deltagelse i andre forskningsprojekter inden for endoskopiafsnittet
• Forfatterskab på den eller de efterfølgende artikler
• Deltagelse på nationale kongresser
• Lokalt ansvar for et multicenter studie med mulighed for forfatterskab
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til statistisk bearbejdning, formidling og artikelskrivning

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændigt. Du aflønnes med brutto 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 6-12 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til pia.helene.klausen@regionh.dk senest 27/6-16. Samtaler vil foregå i uge 26.

For yderlige oplysninger kan du kontakte projektansvarlige:
Overlæge Vangelis Kalaizakis, e-mail: kalvag@hotmail.com