27
jun

0

Vil du lave forskning med medicinsk udstyr?

Et årigt skolarstipendiat i Gastroenheden, Hvidovre Hospital, frist 8. juli 2016

Leverforskningsteamet ved medicinsk sektion i Gastroenheden, Hvidovre opslår et 1 årigt forskningsstipendiat med start 1. september 2016. Vores forskningsområde er komplikationer til cirrose.

Du vil få medansvar for et projekt, som har til formål at undersøge effekt og kvalitet af et nyt behandlingstilbud, permanent tunneleret peritoneal kateter til patienter med diuretika resistent ascites.

Studiet er randomiseret, og vi planlægger inklusion af patienter fra Hvidovre, Odense og Århus hospitaler. Forsøgsdeltagere undersøges på parametre som livskvalitet, metabolisme, nyre og hjertefunktion samt hæmodynamik.

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Data registrering og data indsamling,

Rekruttering og kontakt til forsøgsdeltagere

Praktiske opgaver på projektdage (pvk, blodprøvetagning, noninvasive undersøgelser, logistik)

Simpel statistik og litteratursøgning

Hvad får du ud af forløbet:

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab til en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi i et randomiseret forsøg med medicinsk udstyr

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Mulighed for at lave kandidat eller bachelor opgave

 

Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned.

Vi forventer en arbejdsuge på ca. 35 timer, og der er fleksibilitet i stillingen.

Medicinstuderende efter 5. semester kan søge. Klinisk interesse for intern medicin er en forudsætning; ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel.

Samtaler afholdes 21.-22. juli.

Kontaktoplysninger:

Motiveret ansøgning med kort CV og studiekarakterer fremsendes til læge Nina Kimer (nina.kimer@regionh.dk) Gastroenheden 360, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.