05
jul

0

Kroniske lungeforandringer hos HIV+ patienter

Vi søger en studerende til hjælp med scoringer af CT af thorax i et projekt omhandlende lungekomorbiditet hos HIV+. Projektet udgår fra Rigshospitalet og er et samarbejde mellem Infektionsmedicinsk Afd. og Radiologisk Afd. Primære opgave er scoring af emfysem, hvilket foregår automatiseret og ikke kræver særlig oplæring. Datamaterialet er indsamlet, og der er tale om ca. 1000 scanninger på HIV+ patienter samt ca. 2000 på raske kontroller. Der søges ikke en studerende til et decideret forskningsår. Arbejdet vil være ulønnet og kan fx varetages sideløbende med studiet eller i forbindelse med orlov. Det drejer sig om i alt ca. 150 timers arbejde men aftale om mindre kan evt. indgås. Der er ingen særlige semesterkrav til ansøgeren. Den studerende vil blive medforfatter på arbejderne med CT data (der forventes publiceret i løbet af 2017 og senest 2018), kan evt. indgå i gruppens øvrige forskningsaktivitet eller skrive bachelor/kandidatopgave.

Der kan rettes henvendelse til (jo før desto bedre og senest d.1/9.2016):

Andreas Ronit (Læge, PhD stud)
Thomas Kristensen (Læge, PhD)
(andreas.ronit@regionh.dk)