22
aug

0

Forskningsår på Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet

Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med hjertekirurgi.
Ansættelsesperiode: 01.10.2016 – 30.09.2017. Såfremt man kun er interesseret i gennemførsel af kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder.
Løn: 10.000 kr./md.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er et 2-by-2 randomiseret, klinisk studie med formål at fastlægge effekten af en GLP-1 agonist/placebo og restriktiv (FiO2=50%)/liberal (FiO2=100%) iltbehandlingsstrategi hos hjertekirurgiske patienter. De primære endepunkter er mortalitet, nedsat nyrefunktion, dialysebehandling, apopleksi, forværring i/nyopstået hjertesvigt og forlænget hospitalsindlæggelse.
Det igangværende projekt udføres i et tværfagligt samarbejde med kardiologisk og thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Forskningsarbejdet indebærer implementering og facilitering af projektet peroperativt og med efterfølgende dataindsamling.
Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og PhD-stipendiater.
Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at sammenskrive egne data til selvstændig kandidatopgave + evt. publicering af selvstændig artikel.

Ansøgningsfrist: 05-09-2016
Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger:
Hanne Berg Ravn
Professor, overlæge, dr. med., Ph.D.
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Tlf. nr: 35451710.
Email: hanne.berg.ravn@regionh.dk