22
aug

0

Prægraduat forskningsår på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.

Vi søger en prægraduat forskningsårsstuderende per 01-02-2017 til projekt omhandlende hypogonadisme hos mænd behandlet med knoglemarvstransplantation i barndommen.

Studiet er et klinisk tværsnitsstudie, hvor vi indkalder patienterne til en efterundersøgelse med henblik på at karakterisere prævalens af og risikofaktorer for hypogonadisme efter knoglemarvstransplantation i barndommen samt at undersøge associationer til seksuel dysfunktion, metaboliske forstyrrelser, kronisk inflammation og immundefekt tilstande.

Du vil sammen med læge og ph.d.-studerende Sidsel Mathiesen stå for den praktiske udførelse af projektet:
– Rekruttering af patienter til projektet
– Udførelse af de kliniske besøg med anamnese optagelse og objektiv undersøgelse
– Laboratoriearbejde
– Databehandling og statistik
– Formidling af projektet på kongresser
– Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil få et særligt ansvarsområde indenfor projektet, hvor du vil gå mere i dybden med forskningsprocessen. Der er mulighed for at bruge projektet som kandidatspeciale, ligesom forskningsåret kan være forberedelse til et evt. senere ph.d.-studie.
Projektet favner fagligt bredt, og vi forventer dine interesse områder ligger indenfor pædiatri, endokrinologi og immunologi. Du skal være på kandidatdelen af studiet, kunne arbejde selvstændigt og struktureret, være samarbejdsvillig og have gå-på-mod. Det vil ikke være muligt at følge kliniske kurser parallelt med dette, da vi forventer et fuldt engagement i projektet.

Ansættelsen er 37 timer ugentligt, og af 1 års varighed fra 01-02-2017. Løn 10.000 kr. pr. måned søges i samarbejde med vejleder professor Klaus Müller.

Ansøgningsfristen er 15/9-2016. Send en motiveret ansøgning, CV og karakterudskrift til sidsel.mathiesen@regionh.dk. Udvalgte ansøgere vil blive kaldt til samtale.

Kontakt os endelig ved spørgsmål.
Sidsel Mathiesen, læge og ph.d.-studerende
Bonkolab 5704
BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centeret
Rigshospitalet
Tlf 35 45 98 28 / 60 94 66 42