27
aug

0

Forskningsår på Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning

Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, søger forskningsårsstuderende til et videnskabeligt studie, der omhandler biologiske ændringer i den gravide krop.

Vi søger en skolar med interesse for obstetrik og forskning. Start 1. november 2016. Varighed 12 måneder.

Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Vi vil benytte en helt ny teknologi, som på engelsk kaldes ”integrated personalized omics profiling” eller iPOP. Du kan læse mere om studiet på http://www.ssi.dk/gravidprojekt

Dine arbejdsopgaver: I samarbejde med projektsygeplejersken vil dine arbejdsopgaver vil være inklusion af prøvedeltagere, kommunikation med samarbejdspartnere (bl.a. praktiserende læger, Stanford University, Fertilitetsklinikken Riget), blodprøvetagning, laboratoriearbejde (oprense blod, isolerer PBMC’er og cryopreserverer dem), indtastning i laboratoriedatabase, og generel drift af et stort videnskabeligt studie.

Forskningsgruppen: Som studerende vil du være en del af et projektteam. Gruppen består af én projektansvarlig professor, én projektsygeplejerske, én projektleder og én studentermedhjælper. Vejleder er Professor Mads Melbye.

Vi tilbyder:

  • Førsteforfatterskab på mindst en videnskabelig artikel. Emnet er fødselsdepression og metoden kvantitativ.
  • Introduktion til artikelsøgning, basal statistik efter behov og vejledning i artikelskrivning
  • En kontorplads i et internationalt anerkendt epidemiologisk forskningsmiljø
  • Mulighed for at deltage i et af KUs kurser til forskningsårsstuderende
  • Ud over det daglige arbejde på projektet tilbyder vi frihed til at forfølge egne forskningsideer inden for området

Vi forventer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger vægt på at du kan arbejde selvstændigt og har faglig interesse inde for feltet. Tidligere forskningserfaring og bekendtskab med databehandling er en fordel

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000kr. pr. måned, og vi forventer ansættelse i 12 måneder.

Send motiveret ansøgning og CV til projektleder Marie-Louise Rasmussen EEH@ssi.dk. Ansøgningsfrist: 13. september 2016