02
sep

0

Fuldt finansieret forskningsår i infektions- og lungemedicin

Kan du svare ja til nedenstående, så kunne dette opslag være noget for dig!
– Kunne du tænke dig at lave kliniknær forskning i infektions- eller lungemedicin?
– Har du overvejet et forskningsår?
– Vil du være sikker på fuldt finansieret forskningsår?
– Har du brug for kandidatspeciale samt mindst en artikel på dit CV?

Så har vi et tilbud til dig!

Vi søger aktuelt 1-2 lægestuderende til vores forskningsgruppe i luftvejsinfektioner. Vi kan tilbyde honorar (ca. 10.000/md) i et år, kongresdeltagelse samt et godt sammensat forskningsteam med studerende og læger på alle erfaringsniveauer.
Du vil deltage aktivt i flere forskningsprojekter om luftvejsinfektioner, og du vil få ansvaret for dit eget projekt. Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning, retrospektive og prospektive kohorte studier samt et klinisk randomiseret interventions studier.
Vi forventer, at du er på kandidatdelen på medicin. Hvis du ikke kan statistik i forvejen, hjælper vi dig med at opnå så meget erfaring, at du kan lave statistik til dit eget arbejde.

Hvem er vi?
Pneumonigruppen under ledelse af forskningsansvarlig overlæge Pernille Ravn, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Om afdelingen
Vi er en stor afdeling med ca. 60 læger og 400 sygeplejesker med et stort flow af patienter med infektion og/eller lungemedicinske problemstilling.

Vigtige datoer
Ansøgning på mail inden 1. oktober 2016
Ansættelse inden 1. januar 2017, meget gerne før

Kontakt os
Andreas Vestergaard, læge – andreas.vestergaard.jensen.01@regionh.dk
Daniel Faurholt-Jepsen, læge – daniel.faurholt-jepsen@regionh.dk