02
sep

0

Mulighed for forskning i mave-tarm sygdomme på Bispebjerg Hospital

Kære stud. med.,

Vi er en forskningsgruppe med base på Bispebjerg Hospital, som interesserer os for epitelets fysiologi og patofysiologi specielt ved kolorektal cancer og inflammatorisk tarmsygdom.

Vor gruppe består af medicinstuderende, læger og lektorer.

Vi søger nye kræfter til vor laboratorie/medicinstuderende med henblik på gennemførsel af 1-2 årige forskningsprojekter i perioden 2017-19.

Vi ser gerne, at du har bestået 8. semester (dog ikke et krav), at du har interesse for mave-tarm medicin eller kirurgi, samt at du er selvstændig, initiativ rig og har mod på at være primus motor på dit eget forskningsprojekt.

Hos os vil du, under behørig supervision, få erfaring med protokoludarbejdelse, præsentation af resultater og dét at skrive en artikel. Derudover kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige videnskabelige metoder samt lære, hvad det vil sige at stå i spidsen for eget forskningsprojekt. Der vil være rig mulighed for sparring med de øvrige forskere.

Vi forventer, at du kommer til at deltage i nationale og internationale kongresser. Afhængig af arbejdsindsats vil der være mulighed for at opnå første- og evt. medforfatterskab.

Går du rundt med en lille gastrokirurg/gastromediciner gemt i maven og har lyst til at stå i spidsen for dit eget forskningsprojekt, så ring/skriv en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til mig på sebastian@kjaergaard.cc

Mvh

Stud. med. Sebastian Kjærgaard
Email: sebastian@kjaergaard.cc
tlf: 71200271

og

Mark Berner-Hansen
Overlæge, Abdominal Center K, Bispebjerg Hospital
Dr. med., seniorforsker, speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Email: mbh@dadlnet.dk