15
sep

0

Forskningsår i hæmatologi og immunologi på Rigshospitalet

Vi søger en frisk og interesseret studerende til et prægraduat forskningsår omkring komplikationer efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2017.

Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn og voksne med hæmatologisk cancer, men er forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse af immunsystemet. Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennemførelse af et selvstændigt projekt om immunmekanismer og relaterede komplikationer efter knoglemarvstransplantation.

Projektet indebærer: – Kontakt med den kliniske afdeling mhp. rekruttering af patienter og indsamling af blodprøver – Oplæring i transplantations-relateret immunologi gennem arbejdet med projektet – Laboratoriearbejde med indsamling af plasmaprøver, oprensning af celler og evt. ELISA-baseret analyse – Journalopslag mhp. tilstedeværelse af komplikationer – Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm. – Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation samt deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt med et fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er søndag d. 2. oktober, og samtaler vil blive afholdt i uge 40-41. Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor hæmatologi og immunologi, som både byder på kliniske problemstillinger og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til:

Katrine Kielsen Læge, ph.d.studerende BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Tlf.: 35457510, email: katrine.kilesen@regionh.dk