09
okt

0

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi to medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start 1. februar 2017. Stillingen kræver således 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr.

Om projektet:
I det aktuelle projekt undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en højere risiko for genindlæggelser sammenlignet med patienter der ikke har forhøjet eosinofil tal. Datamaterialet kommer fra registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i Excel. Der er således tale om et retrospektivt studie, med stor klinisk relevans, hvor data indtastning forventes at være færdigt 31. april 2017. Herefter følger artikelskrivning.

Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil få dit eget emne at arbejde med indenfor projektet, som skal resultere i en videnskabelig publikation, hvor du har førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. Der er desuden mulighed for deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan også være en forberedelse til et evt. senere ph.d.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed
Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere læger og 5-10 timeansatte stud.med.’er.

Kontakt os
Projektansvarlig:
Ajmal Jabarkhil
MD, MSPH, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Mail: ajmal.jabarkhil.04@regionh.dk
Mobil: 53 33 33 36

Overordnet projektansvarlig:
Celeste Porsbjerg
Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.

Ansøgningsfrist
Ansøgning pr. mail inden 4. december 2016
Vi ser frem til at høre fra dig!