09
okt

0

Undersøgelse af døgnvariation hos indlagte patienter med depression

Alle indlagte patienter på to åbne afsnit på Psykiatrisk Center København, afdeling O Rigshospitalet, vil blive spurgt om de vil deltage i en undersøgelse af døgnvariation af depressionssymptomer.

Døgnvariation hos depressive patienter er et signal om en alvorligere sygdom, men det er dårligt undersøgt hvor mange patienter der udviser døgnvariation og om der er særlige karakteristika hos disse patienter som adskiller dem fra patienter uden døgnvariation. Døgnvariation menes at fremkomme gennem en af søvnen udløst hæmning af aktiviteten i de serotonerge Raphe kerner i hjernestammen. Derfor har undgåelse af søvn i form af søvndeprivation (vågenterapi) vist sig at have en kraftig antidepressiv virkning over en enkelt nat. Søvndeprivation er imidlertid en besværlig og for patienterne anstrengende metode, så vi leder efter andre metoder som kan virke lige så godt, men ikke involverer en hel nats vågenterapi. Vi mangler imidlertid helt grundlæggende viden om hvilke patienter der har døgnvariation og om deres søvn er anderledes end hos patienter unden døgnvariation. Derfor vil vi i dette projekt starte med at undersøge omfanget af døgnvariation hos indlagte patienter med depression og se om graden af døgnvariation er relateret til særlige karakteristika ved depressionen ellers til patientens søvn og aktivitet.

Undersøgelsen foregår gennem interview med indlagte patienter om deres depressionsgrad og søvn og ved at bede dem udfylde dagbøger for en 14 dags periode. Derudover vil vi bede patienterne bære en aktivitetsmåler (Fitbit charge) som registrerer bevægelser og puls under søvn samt aktivitet om dagen.

Med forsøget håber vi at kunne afgrænse en gruppe af patienter med tydelig døgnvariation og gennem de indsamlede data at kunne undersøge om deres depressionsform og søvn adskiller sig fra patienter uden døgnvariation. På længere sigt er det håbet at man derved kan udvikle nye metoder til depressionsbehandling.

Der søges en studerende til et prægraduat forskningsår eller forskningssemester. Man vil som studerende indgå i en etableret forskningsgruppe (Non pharmacological Interventions for Depression, NID).

Forventet varighed af projektet:
6-12 måneder.

Hvornår forventes projektet startet:
Februar 2017.

Ansøgningsfrist:
Snarest da der er ansøgningsfrist til Lundbeckfondens Scholarstipendier 31. oktober 2016 og ansøger skal være fundet inde da.

Funding til den studerende:
Dette søges (se ovenfor).

Evt. særlige krav til ansøgeren og dokumentation som ønskes fremsendt:
Studerende med et vist kendskab til psykiatri foretrækkes.

Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder)
Klaus.martiny@regionh.dk

Overlæge Ph.d, klinisk forskningslektor
Psykiatrisk Center København
Afdeling O, Rigshospitalet