01
dec

0

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til prægraduat forskningsprojekt om tuberkulose ved Nordsjællands Hospital – Hillerød.

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/delår)? Vi søger en medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” til et 6 eller 12 måneders forskningsprojekt med start januar 2017 ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød,

Om projektet
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige og ph.d.studerende og herunder få ansvar for inklusion af deltagere i asylcentre, dataindsamling og databehandling. Din daglige gang vil derfor være delt mellem Nordsjællands Hospital og Center Sandholm. Du vil få ansvar for dit eget projekt under studiet, som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter, og der er mulighed for kongresdeltagelse.

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt os

Projektansvarlig
Kristina Langholz Kristensen, læge, ph.d. studerende
kristina.langholz.kristensen@regionh.dk tlf: +45 24426970
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
Nationalt Ref. Laboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut

Overordnet projektansvarlig
Pernille Ravn, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Pernille.ravn@regionh.dk
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital