01
dec

0

Prægraduat forskningsprojekt på Center for Surgical Science, Sjællands Universitet

Vi søger 2 scholarer med interesse for mave-tarm kirurgi, peri-operativ forskning, genetik og biomarkører til et prægraduat forskningsprojekt i forskningsenheden.

Start pr. 1/2-17.

Varighed: 12 måneder.

Projekterne: Du vil blive tilknyttet forskellige projekter som inkluderer patienter med colo-rectal cancer, og som opereres på Roskilde sygehus. Fælles for projekterne er, at de omhandler undersøgelse af peri-operativ stress. Projekterne udføres som en del af PhD-projekter udgående fra Center for Surgical Science. Du vil få ansvaret for praktisk gennemførsel af kliniske studier med inklusion af patienter, håndtering af patientprøver samt opdatering af vores forskningsdatabaser. Du vil desuden få mulighed for at arbejde på et database baseret forskningsprojekt af eget valg, indenfor samme emne.

Dine daglige arbejdsopgaver vil for eksempel være

 • Inklusion af projektpatienter
 • Prøvetagning
 • Prøvepræparering
 • Laboratorieanalyser
 • Udarbejdning af projektdatabase
 • Håndtering af daglige opgaver mhp. praktisk udførelse af de kliniske studier

Vi tilbyder i den forbindelse

 • Grundig indføring i den videnskabelige proces omkring opstart af kliniske studier
 • Praktisk håndtering af et klinisk studie
 • Oplæring i prøvepræparering og laboratoriearbejde
 • Førsteforfatterskab på 2-3 artikler inden for området
 • Mulighed for medforfatterskab på efterfølgende artikler (1-3)
 • Kursus i artikelskrivning med forskningsgruppen i Tyrkiet
 • Selvstændigt arbejde
 • Vejledning i formidling af videnskabeligt arbejde samt artikelskrivning

Forskergruppen: Som scholar vil du være en del af Center for Surgical Science, bestående af Professor Ismail Gögenur samt PhD-studerende og scholarstuderende. Vi har et super godt samarbejde på tværs af gruppen, og forventer at du deltager i morgenkonferencer i klinikken samt den ugentlige undervisning og forskermøder.

Dine kompetencer: Du skal have bestået bachelor delen af lægestudiet. Vi lægger meget vægt på, at du kan arbejde selvstændig.

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 12 måneder. Send kort, motiveret ansøgning og CV til sakw@regionsjaelland.dk hurtigst muligt, og senest 15/12-16. For yderlige oplysninger kan du kontakte Sara på ovenstående mail eller tlf. 22471921.