08
dec

0

Prægraduat forskningssemester forår 2017 på Gentofte Hospital

Er du stud.med. med et højt fagligt niveau? Ønsker du at styrke dine forskningsmæssige kompetencer i et klinisk studie?

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger nu en forskningsårsstuderende, som kan tiltræde snarest muligt. Stillingen er af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse, og du vil indgå som lønnet i fuldtids skolearstipendidat.

En unik mulighed for at få din teori i spil
Du vil blive tilknyttet et større klinisk studie på Forskningsenheden, der undersøger effekten af biomarkørvejledt prednisolon behandling til patienter med indlæggelseskrævende exacerbation af KOL. Projektet er et multicenter-center-studie, der er planlagt at køre over flere hospitaler i Region Hovedstaden.

Som forskningsstuderende vil du blive oplært i

  • Rekruttering af patienter til studiet, herunder varetage ambulante opfølgninger med mulighed for forfatterskab
  • Indsamling af data og databehandling
  • Håndtering af patientprøver
  • Udføre forsøgsspecifikke opgaver
  • varetage koordinerings- og dokumentationsopgaver

Ud over at hjælpe til med hovedprojektet, vil der være mulighed for eget projekt, hvor du vil komme til at udarbejde et systematisk review inden for emnet. Artiklen vil kunne anvendes til kandidatspeciale.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er på kandidaten og har stor interesse for forskning. Vi forventer, at du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver. Vi forventer således, at du kan arbejde selvstændigt under supervision. Derudover er det vigtigt, at du er fleksibel, idet inkludering af patienter vil kunne forekomme på skæve tidspunkter.

Løn og ansættelse
Stipendiet vil være på 10.000 kr/md i 6 måneder (fuldt finansieret). Der er mulighed for at forlænge stillingen med yderligere 6 mdr. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr uge, som primært finder sted på Gentofte Hospital. Der kan også blive behov for sporadisk arbejde på et af de øvrige centre.

Overordnet projektansvarlig
Jens-Ulrik Jensen, MD, PhD. Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

CV og motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan@regionh.dk senest d. 20.12.2016. Samtaler afholdes løbende herefter. For yderligere oplysninger om stillingens indhold og omfang kan undertegnede kontaktes.

Pradeesh Sivapalan, Læge, Ph.d.-studerende, Herlev og Gentofte Hospital,
Lungemedicinsk forskningsenhed, telefon 29 88 06 01