15
dec

0

FORSKNINGSSTUDERENDE søges til projekt om AKUTTE KIRURGISKE PATIENTER med ansættelse fra d. 20.02.2017

Vil du være med til at undersøge de primære årsager til død efter akut operation? Er du nysgerrig efter at belyse sammenhængen mellem væskebehandling og komplikationer for akutte kirurgiske patienter?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen, som brænder for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale. Vi søger en person der arbejder selvstændigt og ihærdigt for at afslutte opgaver, og samtidig bidrager med et positivt og socialt engagement på arbejdspladsen. Hvis du har erfaring inden for det kirurgiske, anæstesiologiske eller akutmedicinske område er det et plus, men ingen forudsætning.

Forskningsspørgsmål
Som forskningsstuderende på dette projekt, er du med til at undersøge:

  1. Hvilke alvorlige postoperative komplikationer er primært årsag til død efter akut operation for ileus eller tarmperforation?
  2. Afhænger den perioperative intravenøse væsketerapi af hvilket tidspunkt på dagen patienten opereres for ileus eller tarmperforation?

Spørgsmålene afdækkes, som en del af et PhD-forløb ved et prospektivt RCT og en retrospektiv opgørelse baseret på journalgennemgang.

Du vil indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.D.-studerende fra Holbæk og Herlev hospitaler.

Det praktiske
Din ansættelse starter 20.02.2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse. Projektbeskrivelsen ligger klar med alle godkendelser, og arbejdet kan blive til et afsluttende kandidat projekt.
Lønnen er 10.000 kr. pr måned og arbejdstiden 37 timer om ugen, som fordeles fleksibelt mellem dag og aftentid.
Arbejdet består af dataindsamling og –registrering, ajourføring af ”Trial profile” og hjælp til inklusion og opfølgning af projektpatienter ved Herlev og Holbæk hospitaler.

Ansøgningen sendes til Birgitte Brandstrup bbrn@regionsjaelland.dk og Anders Winther Voldby på anwv@regionsjaelland.dk senest d. 02.02.2016.
Samtaler forventes afholdt d. 08.02.2016.