18
jan

0

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende med interesse indenfor neurologi til et klinisk forskningsprojekt på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet (www.videnscenterfordemens.dk).

Differential diagnostik af demenssygdomme kan være udfordrende, specielt i tidlige stadier af den kognitive svækkelse. I dette forskningsprojekt afprøver vi brugen af et machine learning program i den diagnostiske proces mhp. at se om der en add-value af nøjagtighed og sikkerhed ved differentiering af vaskulær demens og de tre neurodegenerative sygdomme; Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og Frontotemporal demens.

Projektet er et europæisk multicenter studie, som har kørt siden 2014 på 4 forskellige hukommelsesklinikker. Der er indsamlet baseline data på 795 patienter, som aktuelt følges op med en klinisk 1-årskontrol. Som del af forskningsåret vil der indgå årskontroller med udførelse af simple neuropsykologiske test og en klinisk vurdering, hvor der udover forskningserfaring også vil være mulighed for at opnå flere kliniske kompetencer. Der kan forventes førsteforfatterskab på publikationen for et individuelt projekt og evt. involvering i andre publikationer.

Som forskningsårsstuderende bliver du del af et aktivt forskningsmiljø bestående af bl.a. ph.d.-studerende og klinikkens overlæger. Vi søger en engageret og selvstændig person med interesse for forskning og det neurologiske speciale. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden med ansættelse for en 1 årig periode fra februar 2017.

Ansøgningsfristen på stillingen er fredag d. 20. januar 2017, men pga. eksamensperiode vil senere henvendelser også kunne komme i betragtning. Der forventes ansættelsessamtaler indenfor 7 dage herefter.
Ved interesse sendes motiveret ansøgning og CV til professor overlæge dr.med. Steen G. Hasselbalch: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.