07
feb

0

PUFF afholder årets ordinære generalforsamling tirsdag d. 21 februar

Overvejer du at engagere dig mere i en basisgruppe? Synes du, forskning er spændende? Hvis ja til begge, så skal du komme til PUFF’s næste generalforsamling, hvor du blandt andet har mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Det kan være som enten menigt bestyrelsesmedlem eller som tillidspost. Medlemskab af bestyrelsen er en fremragende mulighed for at få erfaring med at arrangere foredrag, kurser og bestyrelsesarbejde generelt. Desuden er det en mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab med andre studerende, der brænder for forskning, og så er PUFF en af de få basisgrupper, der spænder over alle specialer. Til generalforsamlingen kan du også høre om, hvad PUFF har lavet det seneste år, og hvordan foråret kommer til at se ud.
Alle er velkomne, om det blot er for at høre, hvad PUFF har lavet eller for at indtage en mere aktiv rolle i foreningen. Der kommer tilmed til at være kaffe og kage, da vi traditionen tro fejrer PUFF’s fødselsdag oveni.
Tid: tirsdag d. 21. februar 2016 kl. 17.15.
Sted/lokale: Lokale 31.01.60a på Panum
Dagsorden bliver som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2016.
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg til tillidsposter:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Medlemsansvarlig
• MOK-ansvarlig
• Webmaster
• Revisor
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Eventuelt

Venlig hilsen og på vegne af,
PUFF’s bestyrelse