27
feb

0

Vinterbadere og ikke-vinterbadere søges til forsøg om brune fedt og vinterbadning!

Kære Vinterbadere og ikke-vinterbadere!

Du skal være:

Rask

– Ikke ryger

18-35 år.

Normal BMI ml. 19-25

Vinterbader min. 2 gange/uge.

– Eller være ikke-vinterbader.

”Det er sundt at vinterbade!” – det siger man. Men har du også undret dig over hvorfor det er sundt at vinterbade? Det ved vi desværre stadig ikke så meget om. Vi mener en af årsagerne kan skyldes de sundhedsgavnende egenskaber vi ser ved aktivering af vores sunde brune fedt. Dette fedtvæv sidder i vores halskrave område og aktiveres ved kulde.

Vi vil gerne undersøge om vores brune fedt aktiveres mere hos vinterbadere og dermed får en masse sundhedsgavnende faktorer udskilt fra dette væv i blodet. Med dette forsøg vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være med til at løse mysteriet om den sunde vinterbader og koplingen med brunt fedt!

Forsøgene skal laves nu mens vejret stadig er koldt og du stadig vinterbader så ring til mig hurtigst muligt for at få mere information!

Hvad går forsøget ud på?
Vinterbaderne: Der vil være 1 forundersøgelsesdag og 1 køle-forsøgsdag, af ca. 6 timer for vinterbaderne. Forundersøgelsen omfatter en grundig helbredsundersøgelse, blodprøver, konditest og en dexa-scanning der viser fedtprocent i kroppen. På selve forsøgsdagen vil du blive udsat for mild køling på kroppen vha. køle-tæpper mens du ligger i en seng. Vi tager blodprøver og giver du os lov vil vi gerne tage to fedt-biopsier fra dit mavefedt. Efter forsøgsdagene er slut får du mad og drikke før du går hjem. Ikke-Vinterbadere skal deltage i en forundersøgelse og 3 forsøgsdage med 2 PET/MR scanninger i alt.

Vederlag:
Vinterbader: Der udbetales en kompensation på 1800 kr. og 2.800 kr. hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven. Ikke-vinterbadere: Der udbetales en kompensation på 2500 kr. og 3500 kr. hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven. Udtræder du fra studiet før forsøget er slut vil du blive honoreret i forhold til den del du har deltaget i. Vederlaget beskattes som B-indkomst. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité med protokol nr. H 16038581.

Kom frisk og vær med til at undersøge hvorfor vinterbadning er sundt!

Ring til mig og hør mere:

Susanna Søberg, Forskningsassistent, MSc Health Science,

Center for aktiv sundhed (CFAS). Rigshospitalet. Tlf: 93 56 52 34  Email: mitsamtykke@gmail.com