15
mar

0

Forskningsår om søvn og billeddannelse af hjernen

Er du interesseret i hjerneforskning og søvnens mysterier?
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Righospitalet-Blegdamsvej søger stud.med til et prægraduat forskningsår med start 1. august 2017.

Baggrund: Vi står overfor at skulle gennemføre et banebrydende humant søvnstudie i København. Forskningsprojektet bærer titlen ”Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans”, og det omfatter inklusion af 20 raske frivillige forsøgspersoner, som skal igennem et 2 ugers randomiseret og blindet forsøgsprogram med søvnmangel, kognitive tests, natlige EEG målinger, simultane EEG-MR skanninger og en adrenerg farmakologisk intervention. Projektet er organiseret af NRU sammen med Københavns Universitet, og det vil foregå både på Rigshospitalet-Blegdamsvej og Glostrup. Målet med studiet er at vise, at det såkaldte ’glymfatiske flow’ er til stede i menneskehjernen, mens vi sover.

Opgaver: Som fuldtids forskningsårsstuderende på projektet vil du blive involveret i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening og overvågning af forsøgspersoner, opsætning og analyse af EEG målinger, gennemførelse af MR skanninger og den adrenerge behandling. Du vil indgå i det ambitiøse forskningsmiljø på NRU og blive grundigt oplært inden projektstart. Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige postdoc og få ansvar for deltagernes forløb og helbred gennem studiet. Forskningsåret vil give dig god erfaring med EEG og MR skanninger, søvnfysiologi og kliniske forskningsmetoder på højt internationalt niveau. Du vil få ansvar for en del af projektet og få adgang til relevante og allerede indsamlede data, som kan bruges som kandidatopgave og i bedste fald til en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.

Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. August 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr. pr. md.

Ansøgning: Send motiveret ansøgning samt karakterblad og et kort CV til Peter Steen Jensen, Center Manager (peje@nru.dk). Ansøgningsfristen er den 20. marts 2017.

Spørgsmål: På vores hjemmeside (www.nru.dk) kan du finde information omkring den generelle forskning på Neurobiologisk Forskningsenhed. Hvis du har konkrete spørgsmål til opslaget her, er du velkommen til at kontakte Sebastian Holst, NRU forskningsansvarlig postdoc, ph.d. (holst@nru.dk, tlf.: 71 42 17 46).