05
apr

0

Prægraduat forskningsår i neuropsykiatri på PCK, Rigshospitalet

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til et prægraduat forskningsår med start i september 2017.

Projektet: Via et randomiseret dobbelt-blændet klinisk studie, vil vi undersøge om behandling med en GLP-1-receptor-agonist (exenatid) kan påvirke hjernens belønningssystem og derved nedsætte lysten til at drikke alkohol hos patienter, som er kendt med alkoholafhængighed. Desuden vil vi forsøge at kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation eventuelt påvirker hjernen vha. fMRI- og SPECT skanning af patienterne.

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) er et naturligt forekommende tarmhormon, der spiller en vigtig rolle i sænkningen og stabiliseringen af blodsukkeret. GLP-1 menes ydermere at have en effekt på hjernens dopamin-niveau, i områder, som er associerede med belønning. GLP-1-receptor-agonister bruges allerede i behandling af type 2 diabetes.

Baggrund: Godt 140.000 danskere er afhængige af alkohol, hvilket medfører forkortet levetid og en lang række af følgesygdomme. Efter behandling for alkoholafhængighed har to tredjedele tilbagefald inden for det første år, hvorfor der er brug for nye behandlingsmetoder. Dyreforsøg har vist en mulig sammenhæng mellem GLP-1 og drikketrang.

Arbejdsopgaver: Til dagligt vil du komme til at arbejde tæt sammen med 2 ph.d. studerende, der er projektets hovedforskere, og en medicinstuderende kollega, ud over projektets tilknyttede professorer. Vi går op i et hyggeligt arbejdsmiljø og god, faglig kommunikation. Vi arbejder dels på Rigshospitalet, og dels i Novavìs alkoholambulatorier, hvorfra vi rekrutterer vores patienter.

I løbet af året vil du få et unikt indblik i hvordan kliniske forsøg opbygges og udføres.

Du kan skrive din kandidat i relation til projektet.

Du får mulighed for at udbygge din teoretiske viden tværfagligt indenfor psykiatri, neurologi, endokrinologi og farmakologi, samtidig med at du får masser af kontakt med patienterne.

Vi lægger vægt på din evne til at arbejde selvstændigt inden for vores lille team, samt dit høje faglige engagement.

Som forskningsårsstuderende aflønnes du med 10.000 kr/måned.

Send en motiveret ansøgning sammen med dit CV til professor Anders Fink-Jensen: anders.fink-jensen@regionh.dk

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte nuværende forskningsårsstuderende på projektet, Nina le Dous: nina.le.dous.01@regionh.dk eller på 50559908

Ansøgningsfrist: 01.06.2017