14
apr

0

Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til ansættelse fra efteråret 2017. Du bliver en aktiv del af en forskningsgruppe, der primært beskæftiger sig med kirurgisk behandling af kræft i esophagus, cardia og ventriklen. Aktuelt forsker vi i en bred vifte af områder, herunder særligt i vurdering af perfusion og mikrocirkulation under kirurgi. Du vil få ansvaret for dit eget projekt samt mulighed for deltagelse i kliniske forsøg samt dyreforsøg i tæt samarbejde med afdelingen øvrige forskere. Ligeledes vil du have mulighed for at deltage i artikelskrivningskurser og andre forskningskurser samt at præsentere dit projekt på nationale/internationale konferencer. Du vil blive forfatter på projekter, du deltager i hvor forfatterskabskriterierne opfyldes med en forventning om udarbejdelse af minimum 3 videnskabelige arbejder.

Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens ph.d. studerende med overordnet supervision ledet af Lars Bo Svendsen, professor, overlæge, dr.med.

Lønnen udgør 10.000 kr./måned (efter gældende aftale) og garanteres af afdelingen. Du skal have mulighed for at arbejde 12 fulde måneder på projektet (evt. som en del af 5. semester kandidat).  Ansættelsesstart 01.09.17 eller efter aftale.

Du er

  • Medicinstuderende på kandidatdelen
  • Interesseret i kirurgi
  • Struktureret, flittig og forskningsivrig
  • Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning:

CV, kort ansøgning og karakterblad sendes til Rune Strandby, reservelæge, Ph.d. stud. (runestrandby@hotmail.com) og Nikolaj Nerup (nikolajnerup@gmail.com) 1. reservelæge, Ph.d. stud. Yderligere oplysninger kan også fås per mail.

Ansøgningsfrist 24.04.17