20
apr

0

Forskningsår ved Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet

Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med hjertekirurgi.

Ansættelsesperiode: 01.10.2017 – 30.09.2018. Såfremt man kun er interesseret i at gennemføre en kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder.

Løn: 10.000 kr./md.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er et 2 x 2 faktorielt designet randomiseret klinisk studie med det formål at fastlægge effekten af en GLP-1 agonist/placebo og restriktiv (FiO2=0.50)/liberal (FiO2=1.00) peroperativt iltbehandling hos hjertekirurgiske patienter. Det primære (kompositte) effektmål består af apopleksi, forværring i/nyopstået hjertesvigt, dialysekrævende nyresvigt og total mortalitet.
Det igangværende projekt udføres i et tæt samarbejde mellem Kardiologisk, Thoraxkirurgisk og Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet.
Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og ph.d. stipendiater.
Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at sammenskrive egne data til selvstændig kandidatopgave + evt publicering af selvstændig artikel.

Ansøgningsfrist: 05-08-2017
Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger:
Jens Chr. Nilsson
Klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Tlf. nr: 35454141
Email: jens.christian.nilsson@regionh.dk