20
apr

0

Prægraduat forskningsår på Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet.

Er du interesseret i kardiologi og vil du gerne prøve kræfter med forskning? Hjerte-CT-enheden, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, søger to medicinstuderende til et fuldt finansieret forskningsår med start i august eller september.

Du vil blive involveret i Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvor 20.000 raske forsøgspersoner undersøges med Hjerte-CT og EKG. Du vil indgå i undersøgelsen af disse patienter i tæt samarbejde med andre medicinstuderende og ph.d.-studerende. Derudover vil du i forbindelse med Herlev-Østerbro Hjerte-CT-undersøgelsen få tildelt dit eget projekt hvor du indgår i hele processen lige fra hypoteseformulering, indsamling af data, statistisk analyse til skrivning af færdig artikel – alt sammen under vejledning fra ph.d.-studerende og seniorforskere. Dit forskningsprojekt kan bruges til specialeopgave og forventes publiceret i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift.

Vi tilbyder
– Selvstændigt forskningsprojekt.
– Oplæring i generelle forskningsprincipper.
– Daglig supervision og tæt samarbejde i engageret forskerteam.
– Klinisk erfaring indenfor kardiologi.

Vi forventer
– Du er selvstædig, engageret og ambitiøs.
– Du er åben og god til at kommunikere med patienter.
– Du skal have bestået 5. semester bachelordelen.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (maks. 1 side), CV, samt karakterudskrift. Hvis du har uddybende spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os. Ansøgningsfrist d. 28/4-17. Samtaler vil blive afholdt i den efterfølgende uge.

Vi glæder os til at høre fra dig

Læge Per Ejlstrup Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2012
Rigshospitalet
Tlf. 50 98 93 21
Mail: per.sigvardsen@gmail.com