24
apr

0

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev.

Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi, intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.

Forlængelse af forskningsperspektivet med orlov (fx som scholarstipendiat) vil give mulighed for deltagelse i andre projekter efter evner og interesser.

Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group er lokaliseret i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev og enheden har derfor stor erfaring med systematiske oversigtartikler inden for anæstesiologi.

Fokus i forhold til din kandidatopgave vil derfor være tilegnelse af basale metodologiske værktøjer og færdigheder.

 Vi kan tilbyde:

  1. Fokus på færdiggørelse af dit projekt/ din artikel.
  2. Grundig planlægning, tidsplan og forventningsjustering.
  3. Konstruktiv regelmæssig feedback.
  4. Mulighed for arbejdsplads i vores enhed sammen med andre forskere.
  5. Træning i projektstyring, præsentation og formidling.

Vi forventer til gengæld at du,

  1. Kan arbejde selvstændigt
  2. Overholder deadlines
  3. Starter på 5. semester kandidat
  4. Har energi og udviser interesse

Interesserede medicinstuderende der kan tage orlov i forlængelse af forskningsperspektivet vil blive foretrukket.

Send en kort motiveret ansøgning (max én side) samt dit CV. til nedenstående mail senest den 30/4-2017.

Samtaler afholdes 5/5-2017.

 

Kim Wildgaard, MD., Ph.d

Herlev Hospital

Anæstesiologisk afdeling I

og Forskningsenheden

Email: Kim.Wildgaard@regionh.dk

Tlf.: 3868 2170