02
maj

0

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu 2 forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk relevans.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 2 forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere. Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler. Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover i mindre grad hjælpe en ph.d.-studerende med et projekt, som du også får del i.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 01-06-2017. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men regner med start ca. 01-09-2017. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.

Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen Thomas Hadberg Lynge
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med. Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com