08
maj

0

Center for Perioperativ Optimering søger 1-2 forskningsårsstuderende til start d. 1. september 2017

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil få tilknyttet et vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Som udgangspunkt søger vi studerende, som kan være i forskningsenheden i et helt år. Vi vil dog også gerne høre fra dig, hvis du planlægger et halvt år, eksempelvis forskningssemester.

Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år):

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i foråret 2018

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter i løbet af ansættelsen

Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til DJOE0062@regionh.dk inden:

den 18. maj 2017

Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 21 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Dennis Zetner Jørgensen, læge, ph.d.-studerende (DJOE0062@regionh.dk)

Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)