15
maj

0

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 1. august 2017. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi.

Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Du forventes at skulle bruge 1-2 dage/uge på projektet.

Projektet vil være oplagt som kandidat speciale.

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)

Litteratur søgning

Skrive tillægs protokol

Database indtastning og analyse

Statistik

Artikel skrivning

 

Hvad får du ud af forløbet:

Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn

Du vil IKKE blive aflønnet men projektet kan med fordel tages sammen med et mindre arbejdskrævende semester f.eks. 11.

Krav
Medicinstuderende, der er på 7. semester eller derover kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786. Vejledere: Afd. Læge PhD Kasper Aanæs og læge phd studerende Elisabeth Arndal. Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald.