24
maj

0

Knoglemetabolismen og neuropati hos børn og unge med Type-1-Diabetes

Der søges forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Den studerende vil være ansvarlig for at rekrutter patienter til et større multicenter studie omhandlende knoglemetabolisme og glukosemetabolisme hos børn-og unge med type 1 diabetes samt at foretage visse af undersøgelserne. Den studerende vil sideløbende med dataindsamlingen få mulighed for at skrive en videnskabelige artikel inden for diabetisk neuropati på allerede eksisterende data. Denne artikel vil kunne anvendes som opgave til et kandidatprojekt eller som afslutningen på et forskningsår.

Start på projektet aftales ad hoc, men gerne omkring efteråret/vinteren 2017.
Projektvarighed: ca. 1 år, aftales individuelt.
Ansøgningsfrist: 1. september 2017
Løn den studerende vil blive søgt løbende.
Læs mere på PUFF´s hjemmeside

Kontakt
Christian Stevns Hansen, læge, ph.d. post doc
Steno Diabetes Center Copenhagen
CHAN0583@regionh.dk
Telefon: 61671618