04
jul

0

To forskningsårs-studerende søges til kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer på Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, til efteråret 2017

Kandidatspeciale i pædiatriske lungesygdomme.

Vi søger to højt motiverede medicinstuderene med interesse for pædiatri til kombineret forskningsår og forskningssemester, 5 semester kandidatdelen ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital. Varighed et år fra september/oktober 2017 bestående af 6 mdrs. forskningsårs-stipendiat, studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo og 5 mdrs. forskningssemester.

Projektet omhandler lungeudvikling og lunge-Health hos en kohorte af 3-4 årige tidligere præmature – og mature  børn.

Muligheder og forventninger:

Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte. Dvs. der forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i Videnskabelige kongresser er en mulighed.

Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 3-4 årige børn, ud fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering og analyse i SPSS.

DU er:

På kandidatdelens sidste del.

Interesseret i klinisk forskning af børn

Struktureret, flittig og målrettet.

Interesseret i dataanalyser og statistik.

Har gode engelskkundskaber.

Tidligere forskningserfaring vil være en fordel, men ikke et krav.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned (gældende aftale i 6 mdr.) og er allerede fuld finansieret.  Rejseomkostninger og ophold i Oslo dækkes af projektet. Der forventes, at det halve forskningsår forlænges med forskningssemester/5 semester mhp. udfærdigelse af publikationer.

Skriftlig motiveret ansøgning og CV sendes til: inger.merete.joergensen@regionh.dk , som kan kontaktes for yderligere information, alternativt tlf 48294308.

Ansøgningsfrist 15.9. 2017. Efterfølgende samtaler.