05
sep

0

Hjerneforskning og Psykiatri ved Rigshospitalet; vi søger 1 forskningsårsstuderende

Vi søger en højt motiveret medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddiagnostik til kombineret forskningsår bestående af 5 mdrs forskningssemester (5 semester kandidatdelen) og 7 mdrs skolarstipendiat. Du skal gerne have klinisk erfaring indenfor psykiatri eller neurologi.

Baggrund:
Ved moderat til svær depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-uptake hæmmere (SSRI), men en stor del af patienterne responderer ikke tilstrækkeligt på behandlingen, uden at man i dag ved hvorfor. På Neurobiologisk Forskingsenhed (NRU) ved Rigshospitalet, har man udviklet en ny metode til billeddannende undersøgelser af hjernen der afspejler serotonin-niveauet, nemlig en afbildning af serotonin 4 receptoren med positron emissions tomografi (PET).
Psykiatrisk Center København undersøger i samarbejde med NRU om man ved disse hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige variationen af behandlingseffekten. Der måles også inflammationsstatus og stresseksponering tidlig i livet belyst ved spørgeskemaer. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse for de neurobiologiske mekanismer som ses ved depression.
Til undersøgelsen skal vi inkludere 100 patienter med moderat til svær depression. Dit skolar-projekt kommer at udgøre en del af dette større projekt, hvor du skal undersøge serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive sammenlignet med kontroller, og dets association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Periode:
Varighed et år fra januar/februar 2018
Løn: 10 000 DKK per måned i 7 mdr (søges fra fonde sammen med dig).

Dine arbejdsopgaver:
• Rekruttering af raske og depressive projektdeltagere.
• Gennemførelse af kliniske PET, MR og EEG- skanninger og blodprøvetagninger.
• Kvantificering af PET- og/eller MR-data.
• Kliniske psykiatriske interviews under behandlingsfasen.

Vi tilbyder:
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave.
• Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam med meget erfarne forskere, Ph.d. -studerende og andre skolarstipendiater i et stimulerende internationalt miljø.
• Fremlæggelse af videnskabelige resultater ved afdelingsmøder.
• Selvstændigt arbejde i en lægefaglig rolle, og flere ansvarsområder.
• Vejledning under hele forløbet.

Som skolarstipendiat er der også god mulighed for at deltage i både nationale og international konferencer. Desuden tilbydes kurser ved PhD-skolen, til alle indskrevne forskningsårsstuderende ved KU.

Ansøgningsfrist: 17.9.2017
Hvis du er interesseret, bedes du straks sende dit CV (inkl. karakter), samt en begrundet ansøgning til Kristin Köhler-Forsberg, Email: kristin.forsberg@nru.dk
Fakultetsvejleder: Professor, MD Gitte Moos Knudsen, email: gitte@nru.dk